ჭდე: ზედაზენი

ეკონომიკური კრიზისები – ბიზნესმენის რჩევები ბიზნესს

ბიზნესს საქართველოში არაერთი პრობლემა აქვს, რაც ეკონომიკური კრიზისის დროს კიდევ უფრო მწვავდება. ასე იყო 2008 წელსაც, როცა მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისს ...

kletech

პროდუქტების ფასები, აქციზი რომ არ არსებობდეს

აქციზი არაპირდაპირი გადასახადია, რომელსაც კონკრეტული საქონლის შეძენისას მის ფასთან ერთად ვიხდით. აქციზით იბეგრება ალკოჰოლისა და თამბაქოს ნაწარმი, მსუბუქი ავტომობილები, ნავთობპროდუქტები, ...